בס״ד

בס״ד

מתי הופיעה השמש לראשונה בשמי כדור הארץ?