כדור הארץ:

חוק שימור החומר:

משקל האוויר:

קרינה:

זוהר הקוטב:

נרתיק השמש:

מתי נראתה השמש בשמי כדור הארץ?

הירח מתכווץ:

הכוכבים:

ראשית היקום: (המפץ הגדול)

“התיאוריה של הכל”: (תורת המיתרים)

גיל העולם:

סדר הבריאה:

כליא ברק:

זמן:

חידות לא פתורות בהיווצרות היקום:

קטעי הרצאה