מספרים על טבעיים:

הסרטון שמסעיר את המדינה – חלק א’:

הסרטון שמסעיר את המדינה – חלק ב’:

הסרטון שמסעיר את המדינה – חלק ג’:

דילוגים בתורה: היה או לא היה?

סוד האותיות העבריות:

קישור למאמר מפורט בנושא:
https://www.hidabroot.org/article/211750

קטעי הרצאה: