חיידקים:

תאומים:

משך חיי האדם:

מוצא החיים:

יצירת דבש:

מין העובר:

זמן התחדשות הרחם:

ממתי העובר חי:

רפואה על ידי תפילה:

קרישת הדם:

צער בעלי חיים, והשחיטה הכשרה:

ה-DNA של הכוהנים:

קטעי הרצאה: