ארכאולוגיה והיסטוריה

ארכאולוגיה:

יציאת מצרים – עדויות ארכאולוגיות:

המבול:

חנוכה: (גזרות אנטיוכוס)

סוכות: (סוכות בני ישראל במדבר)

פורים: (מגילת אסתר – על טבעית)

ערש האנושות:

השואה:

התארוך המדעי: